Pengiodinan Garam secara Universal

Pengiodinan Garam secara Universal (Universal Salt Iodization, USI) merupakan satu strategi untuk menghapuskan masalah gangguan akibat kekurangan iodin dalam kalangan populasi. Penggunaan garam beriodin secara mandatori telah diwartakan di seluruh Malaysia pada bulan November 2018 dan ia akan dikuatkuasakan mulai bulan Januari 2021. Ini bermaksud, mulai 1 Januari 2021, semua garam halus atau garam kegunaan isi rumah (≤20kg) di pasaran Malaysia adalah wajib diperkayakan dengan zat iodin. Sila layari laman web rasmi Bahagian Pemakanan, Kementerian Kesihatan Malaysia:  http://nutrition.moh.gov.my/universal-salt-iodization-usi/ untuk maklumat lanjut mengenai USI.

<Info Lanjut>

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 14106126

  • Tarikh Kemas kini: 05 Disember 2022

 

Totop Scroller