Talian Am

 
HOTLINE

BIL BAHAGIAN / UNIT NOMBOR TELEFON
1 Bilik Gerakan Denggi 603-5123 7251/252
2 Bilik Gerakan H1N1 603-5123 7322/366/367
3 Bilik Gerakan HPV 603-5123 7368
4 Hotline Lesen (Farmasi) 603-55187244
PEJABAT AM BAHAGIAN

BAHAGIAN PENGURUSAN
4 Unit Pengurusan Am 603-5123 7213/406
5 Unit Sumber Manusia 603-5123 7224/225/226
6 Unit Kewangan 603-5123 7439
7 Unit Perolehan & Aset 603-5123 7454
8 Unit Teknologi Maklumat 603-5123 7247
9 Unit Latihan 603-5123 7442/242
10 Unit Pembangunan & Pengurusan Projek 603-5123 7441/442
11 Unit Psikologi & Kaunseling 603-5123 7409/471
12 Unit Audit Dalaman 603-5123 7407
BAHAGIAN PERUBATAN
13 Unit Pentadbiran Perubatan 603-5123 7292
14 Unit Perkhidmatan Pengurusan Hospital 603-5123 7281/286
15 Unit Clinical Governance 603-5123 7263/277/297
16 Unit Latihan Perubatan 603-5123 7292
17 Unit Kualiti Penjagaan Perubatan 603-5123 7275/279
18 Unit Aduan & Medikolegal 603-5123 7289
19 Unit Rekod Perubatan 603-5123 7268
20 Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta (UKAPS) 603-5123 7488/489/490
21 Unit Kejuruteraan Operasi Hospital 603-5123 7290
BAHAGIAN KESIHATAN AWAM
22 Unit Pentadbiran 603-5123 7332/336/461
23 Unit Kualiti Kesihatan Awam 603-5123 7338
24 Unit Kesihatan Pekerjaan & Alam Sekitar (KPAS) 603-5123 7306
25 Unit Inspektorat & Perundangan (UIPN) 603-5123 7375/373
26 Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor 603-5123 7345/347
27 Unit Pemakanan 603-5123 7304
28 Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD) 603-5123 7355
29 Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (Epidemiologi) (CDC) 603-5123 7357
30 Unit Kesihatan Primer 603-5123 7304
31 Unit Kesihatan Keluarga 603-5123 7316
32 Unit Promosi Kesihatan 603-5522 4664
33 Unit AIDS/STD 603-5522 4640
34 Unit Kejuruteraan 603-5522 4617
35 Unit Keselamatan Sinaran 603-5522 4611/13
BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
36 Keselamatan & Kualiti Makanan 603-5515 0000
37 Makmal Keselamatan & Kualiti Makanan 603-3323 7899
BAHAGIAN PERGIGIAN
38 Pergigian 603-5123 7387/388
BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI
39 Perkhidmatan Farmasi 603-5510 1051

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung:
7379313

  • Kemaskini Terakhir : 14 Mac 2018
Totop Scroller