• Laman Utama
 • Pentadbiran
 • Bahagian
 • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan - Seksyen Surveilan & Kualiti

Indeks Artikel

 
 

Seksyen Surveilan & Kualiti

Pengenalan

Seksyen ini bertanggungjawab untuk menilai keselamatan makanan melalui aktiviti pemantauan serta memastikan hasil kerja BKKM mencapai sasaran melalui penyelarasan aktiviti kualiti.
 
 

Fungsi dan Aktiviti Unit

Unit Surveilan

 • Melaksanakan aktviti pensampelan makanan bagi tujuan pemantauan keselamatan makanan.
 • Melaksanakan Projek Total Diet Study (TDS) berkaitan keselamatan makanan dalam menilai tahap pendedahan kontaminasi dari sumber makanan yang dimakan antaranya logam berat dan residue racun perosak.
 • Terlibat dalam pemantauan keselamatan makanan bagi aktiviti yang melibatkan zoonosis di peringkat negeri dan kebangsaan.
 • Menjalankan aktiviti kajian spesifik berhubung keselamatan makanan di peringkat negeri dan kebangsaan.

Unit Kualiti

 • Mengurus aduan dan pelaporan melalui Sistem Pengurusan Aduan Awam (SiSPAA) KKM.
 • Menyediakan Laporan Key Performance Index, Quality Assurance Programme dan Piagam Pelanggan.
 • Menyelaras maklum balas serta tindakan bagi aktiviti MS ISO9001:2015, Sistem EKSA, Pelan Tindakan Keselamatan dan Kualiti Makanan, MyPortfolio, Inovasi KKM dan Anti Bribery Management System (ABMS).
 • Menyelaras penulisan Laporan Tahunan BKKM serta mengemaskini maklumat di laman web JKNS.

 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 13225508

 • Tarikh Kemas kini: 23 September 2022

 

Totop Scroller