• Laman Utama
 • Pentadbiran
 • Bahagian
 • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan - Seksyen Eksport

Indeks Artikel

Seksyen Eksport


Pengenalan


KKM merupakan Competent Authority (CA) bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan China dan juga bergantung kepada keperluan negara-negara pengimport yang lain.
Seksyen Eksport berperanan untuk menyelaras, menjalankan dan menilai aktiviti kawalan eksport makanan di peringkat negeri.


Fungsi dan Aktiviti Unit

Unit Audit

 • Menjalankan audit pematuhan bagi tujuan meluluskan / mendaftarkan / menyenaraikan premis pemprosesan untuk tujuan pengeksportan berdasarkan keperluan negara pengimport seperti Kesatuan Eropah, China, Vietnam, Amerika Syarikat dan Singapura.
 • Merancang, menjalankan dan menilai siasatan ke atas penolakan eksport makanan.
 • Menyelaras dan menjalankan audit dalaman dan joint audit bagi memastikan akitivit kawalan rasmi yang dijalankan adalah mengikut prosedur kawalan eksport.
 

Unit Pensampelan

 • Menjalankan pensampelan bagi premis pemprosesan makanan/pengeksport yang tersenarai di bawah kawalan rasmi KKM dan menyediakan laporan pensampelan.
 • Pengeluaran Sijil Kesihatan, Sijil Penjualan Bebas bagi produk makanan.
 

Sijil Eksport

 • Berdasarkan permohonan yang lengkap :
  • Sijil Penjualan Bebas dikeluarkan dalam tempoh 1 hari.
  • Sijil Kesihatan ke EU dikeluarkan dalam tempoh 3 hari (HACCP KKM dan EU Listing)
  • Sijil Kesihatan dikeluarkan dalam tempoh 19 hari ( HACCP KKM atau Certification Body diiktiraf KKM dengan pensampelan produk akhir)
  • Sijil Kesihatan dikeluarkan dalam tempoh 19 hari (tanpa HACCP KKM atau Certification Body diiktiraf KKM)
  • Sijil Kesihatan dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja (dengan HACCP KKM atau Certification Body diiktiraf KKM)
Maklumat lanjut keperluan Pengeksportan Makanan boleh diakses di pautan http://fsq.moh.gov.my/
 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 13225487

 • Tarikh Kemas kini: 23 September 2022

 

Totop Scroller