• Laman Utama
 • Pentadbiran
 • Bahagian
 • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan

Indeks Artikel


Pengenalan


Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan Selangor berfungsi dalam memberi perkhidmatan analisis makanan bagi menyokong Program Keselamatan dan Kualiti Makanan.Perkhidmatan analisis yang cekap dan berkualiti adalah objektif perkhidmatan analisis makmal bagi tujuan pemantauan, pengawasan, penguatkuasaan dan kajian keselamatan dan kualiti makanan.

Piagam Pelanggan


Keputusan analisa dikeluarkan oleh makmal dalam tempoh :
 • 14 hari untuk sampel mikrobiologi
 • 30 hari untuk sampel kimia


Fungsi dan Aktiviti Unit


Bangunan makmal ini dilengkapi dengan peralatan dan instrumen yang canggih.Secara umum, makmal dibahagikan kepada dua seksyen utama iaitu seksyen residu kimia dan kontaminan makanan dan seksyen standard makanan. Antara instrumen-instrumen terdapat di makmal ialah Gas Chromatography, High Pressure Liquid Chromatography, Gas Chromatography Mass Spectrometry, Gas Chromatography Tandem Mass Spectrometry, Ultra Pressure Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry, High Resolution Mass Spectrometry dan lain-lain lagi
Seksyen residu kimia dan kontaminan merangkumi unit :

1) Residu dadah veterinar
 • Antara parameter analisa: beta-agonist, amphenicol, tetracycline, antibacterial residue, anthelminthics, phosphodiesterase inhibitor
2) Residu racun perosak
 • Antara parameter analisa: dithiocarbamate, organophosphate, organochloride, carbamate
3) Mikotoksin
 • Antara parameter analisa: aflatoxin, ochratoxin
4) Pencemaran industri dan persekitaran
 • Antara parameter analisa: dioxin, heavy metal
5) Pencemaran semulajadi dan pemprosesan
 • Antara parameter analisa: volatile organic compounds, nitrate, nitrite
Seksyenstandard makanan merangkumi unit :

Mikrobiologi makanan
Antara parameter analisa: total plate count, yeast mould count, Howald mould count, E. coli, coliform, E. coli 0157:H7, Salmonella, Bac cereus, Staph aureus, List monocytogenes, Vib cholera, Vib parahaemolyticus, Cam jejuni, sterility test, toksin Bac cereus, toksin Staph aureus.

1 - Aditif dan perlabelan makanan
 • Parameter analisa: pewarna, pemanis tanpa zat, pengawet, asid borik, formaldehid, sulphur dioksida, nilai iodine, nilai asid (minyak), nilai peroksida, kafien, protein, lembapan, abu, jumlah lemak, Brix.
2 - Molecular
 • Menjalankan verifikasi ke atas kawalan rasmi yang dijalankan oleh CA yang berkaitan dan memastikan tindakan pembetulan diambil ke atas ketidakpatuhan.

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) bertanggungjawab memastikan keselamatan dan kualiti makanan melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan bagi seluruh negeri Selangor. Perlaksanaan ini mengikut peruntukan, prosedur dankod amali yang ditetapkan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebersihan Makanan 2009 dan Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Eksport Ikan dan Hasilan Ikan ke Kesatuan Eropah) 2009.

Bahagian ini diketuai oleh Timbalan Pengarah Keselamatan dan Kualiti Makanan dan beliau bertanggungjawab kepada Pengarah Kesihatan Negeri Selangor.Dari aspek infrastruktur, bahagian terbahagi kepada dua iaitu pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan dan Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan. Pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri Selangor mula berperanan pada 7 Februari 2011 di tingkat 27, Wisma MBSA, selepas berpindah dari pejabat lama di Bangunan Sunway Mas, Shah Alam.Makmal Keselamatan dan Kualiti Makanan Selangor juga telah berpindah ke bangunan baru di Bandar Botanik, Klang dan mula beroperasi pada 1 Disember 2010.

Skop aktiviti program bahagian merangkumi promosi keselamatan makanan, khidmat nasihat kepada industri makanan, pendidikan pengguna, pemeriksaan makanan, persampelan, analisa dan penguatkuasaan.

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 8832053

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 • Tarikh Kemaskini: 11 Ogos 2020

 

Totop Scroller