• Laman Utama
  • Pentadbiran
  • Bahagian
  • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan

Indeks Artikel


Pengenalan


Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan kawalan eksport makanan.

Piagam Pelanggan


Sijil Kesihatan EU dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja.


Fungsi dan Aktiviti Unit

  • Merancang, melaksanankan dan menilai aktiviti kawalan eksport di peringkat negeri.
  • Sebagai Competent Authority (CA) di peringkat negeri bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan serta makanan lain ke  Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan negara lain.
  • Melaksanakan sistem kawalan di sepanjang rantaian pengeluaran ikan dan hasilan ikan serta makanan lain ke Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan negara lain mengikut garis panduan dan prosedur yang ditentukan.
  • Menjalankan audit pematuhan dan pengawasan bagi mengverifikasikan status kepatuhan premis pengkesport.
  • Mengeluarkan Sijil Kesihatan bagi pengeksportan ikan dan hasilan ikan.
  • Menjalankan verifikasi ke atas kawalan rasmi yang dijalankan oleh CA yang berkaitan dan memastikan tindakan pembetulan diambil ke atas ketidakpatuhan.
 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 8831987

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

  • Tarikh Kemaskini: 11 Ogos 2020

 

Totop Scroller