• Laman Utama
  • Pentadbiran
  • Bahagian
  • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan - Seksyen Pematuhan Domestik & Import

Indeks Artikel


Seksyen Pematuhan Domestik dan Import  

Pengenalan

Seksyen ini bertanggungjawab memastikan pelaksanaan semua dasar, polisi dan strategi berhubung dengan pemantauan makanan di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya.

Fungsi dan Aktiviti Unit

Unit Pematuhan Domestik

  • Menyiasat aduan berkaitan keselamatan makanan dan kesalahan iklan di media cetak atau elektronik.
  • Menjalankan aktiviti risikan berkaitan keselamatan makanan.
  • Menyelaras aktiviti arahan recall dan sitaan produk maka
  • nan.
 
Unit Pematuhan Import
 
  • Penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya melalui aktiviti pemeriksaan dan pensampelan konsainan makanan di Pintu Masuk.
  • Menjalankan aktiviti seperti penahanan, penarikan balik, penolakan, pendakwaan, pemusnahan konsainan makanan yang melanggar Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya.
 
 
1. Pendaftaran premis makanan boleh dilakukan oleh pemilik premis di pautan http://fosimdomestic.moh.gov.my.
2. Carta Alir Pengimportan Makanan dan Maklumat untuk Pengimport Makanan boleh diakses di pautan http://fsq.moh.gov.my/
 
 

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 13225463

  • Tarikh Kemas kini: 23 September 2022

 

Totop Scroller