• Laman Utama
 • Pentadbiran
 • Bahagian
 • Keselamatan dan Kualiti Makanan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan

Indeks Artikel

 

Pengenalan

Unit ini bertanggungjawab memastikan perlaksanaan semua dasar, polisi dan strategi Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan industri, pensijilan dan pendidikan keselamatan makanan kepada industri dan pengguna.

Piagam Pelanggan


Sijil Kesihatan dikeluarkan dalam tempoh:
          - 3 hari bekerja (sekiranya produk mempunyai Sijil HACCP daripada Kementerian Kesihatan Malaysia)
          - 3 hari bekerja selepas Sijil Analisis diterima (sekiranya produk tiada Sijil HACCP)

Sekiranya dokumen dan maklumat lengkap dari pemohon.
 

Fungsi dan Aktiviti Unit

Pensijilan

 • Menjalankan audit pematuhan dan pengawasan bagi perlaksanaan Skim Pensijilan HACCP dan GMP KKM.
 • Menyelaras aktiviti pengauditan pematuhan dan pengawasan untuk Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia.
 • Menyelaras dan melaksanakan konsultasi bagi perlaksanaan Skim Keselamatan Makanan 1Malaysia.
 • Mengumpul maklumat-maklumat berhubung dengan keperluan pengeksportan oleh negara-negara pengimport

Perkembangan Industri

 • Mengurus pangkalan data premis makanan
 • Menjalankan aktiviti promosi sistem pengurusan kualiti keselamtan makanan
 • Memberi khidmat nasihat berhubung dengan sistem pengurusan keselamatan
 • makanan kepada industri makanan (food service, food retail dan food industry)
 • Melaksanakan aktiviti pembangunan keselamatan makanan di peringkat institusi seperti kantin dan dapur asrama sekolah,
  Kompleks Sajian Kem Program Latihan Negara (PLKN), dapur hospital, TASKA dan TADIKA, perkhidmatan makanan termasuk katerer dan kilang.

Pendidikan Industri dan Pengguna
 • Perhubungan awam, media dan industry
 • Merancang dan melaksana program-program industri dan pendidikan pengguna
 • Mengaudit Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM)
 • Melaksanakan program bergerak Skuad Germ Buster ke sekolah dan R&R lebuhraya
 • Menjalankan kajian mengenai industri dan consumer
 • Mengurus bahan-bahan percetakan dan lain-lain bagi kegunaan pendidikan
 • Khidmat nasihat, latihan dan pendidikan kepada industri dan pengguna
 myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 8832049

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 • Tarikh Kemaskini: 11 Ogos 2020

 

Totop Scroller